ABSOLUTE BLOND

Blond Absolu Kerastase

Blond Absolu диапазону сары чачтын керектөөлөрүн канааттандыруу үчүн иштелип чыккан. Агартылган же боёлгон чачтарга кам көрүү жана нейтралдаштыруу үчүн жекелештирилген режимди табыңыз.